Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri

Gelir/Kurumlar Vergisi
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri Ve Bunlara Ekli Mali Tablolar Ve Bildirimler
 • Gelir Vergisi
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri Ve Bunlara Ekli Mali Tablolar Ve Bildirimler

Katma Değer Vergisi

 • İade Hakkı Doğuran İşlem Ve Belgeler
 • İhracat İstisnasından Kaynaklanan
 • İndirimli Orandan Kaynaklanan
 • Dahilde İşleme İzin Belgesine Göre Yapılan KDV Tecil- Terkin İşlemleri Tasdiki
 • Gümrük Beyanname Tasdiki (Tam Tasdik Sözleşmesine Bağlı Olarak)
Özel Tüketim Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmamış Deniz Yakıtı Tasdik Raporu
 • Özel Tüketim Vergisi Üretim Tecil-Terkin Raporu
 • Özel Tüketim Vergisi İade Ve Mahsup İşlemleri
 • Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu
 • Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporu
 • İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde Özel Tüketim Vergisi İstisnasına İlişkin Faaliyet Tasdik Raporu
Mali Mevzuatta Yer Alan Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetler
 • Yatırım İndirimi
 • Eğitim, Spor Ve Sağlık Yatırımlarından Elde Edilen Kazanç İstisnası
 • Dernek, Tesis, Vakıf Ve Kooperatiflere Muafiyet Tanınması
 • Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumunca Yapılan Ar-Ge Yardımları Destekleme İşlemleri
 • Gelir Ve Kurumlar Vergisi İndirimi Tasdik Raporu (Olağanüstü Hal)
Özel Amaçlı Raporlar
 • Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri (Bankalar Kanunu'na Göre)
 • Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap Ve İşlemlerinin İncelenmesi
 • Öz Kaynakların Sermayeye İlavesine İlişkin Raporlar
 • SSK İlişiksizlik Belgesi İçin Yapılan İncelemeye Ait Rapor
 • 3984 Sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayınları Hakkında Kanun Uyarınca Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Paylarının Ödenmesi İşlemleriHİZMETLERİMİZ


Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri

Gelir/Kurumlar Vergisi
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri Ve Bunlara Ekli Mali Tablolar Ve Bildirimler
 • Gelir Vergisi
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri Ve Bunlara Ekli Mali Tablolar Ve Bildirimler

Katma Değer Vergisi

 • İade Hakkı Doğuran İşlem Ve Belgeler
 • İhracat İstisnasından Kaynaklanan
 • İndirimli Orandan Kaynaklanan
 • Dahilde İşleme İzin Belgesine Göre Yapılan KDV Tecil- Terkin İşlemleri Tasdiki
 • Gümrük Beyanname Tasdiki (Tam Tasdik Sözleşmesine Bağlı Olarak)
Özel Tüketim Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmamış Deniz Yakıtı Tasdik Raporu
 • Özel Tüketim Vergisi Üretim Tecil-Terkin Raporu
 • Özel Tüketim Vergisi İade Ve Mahsup İşlemleri
 • Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu
 • Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporu
 • İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde Özel Tüketim Vergisi İstisnasına İlişkin Faaliyet Tasdik Raporu
Mali Mevzuatta Yer Alan Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetler
 • Yatırım İndirimi
 • Eğitim, Spor Ve Sağlık Yatırımlarından Elde Edilen Kazanç İstisnası
 • Dernek, Tesis, Vakıf Ve Kooperatiflere Muafiyet Tanınması
 • Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumunca Yapılan Ar-Ge Yardımları Destekleme İşlemleri
 • Gelir Ve Kurumlar Vergisi İndirimi Tasdik Raporu (Olağanüstü Hal)
Özel Amaçlı Raporlar
 • Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri (Bankalar Kanunu'na Göre)
 • Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap Ve İşlemlerinin İncelenmesi
 • Öz Kaynakların Sermayeye İlavesine İlişkin Raporlar
 • SSK İlişiksizlik Belgesi İçin Yapılan İncelemeye Ait Rapor
 • 3984 Sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayınları Hakkında Kanun Uyarınca Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Paylarının Ödenmesi İşlemleri
Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.