Vergi SirküleriMerkez Bankası Reeskont Faiz Oranı Ve Avans Faiz Oranı Tebliğ Edilmiştir

31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre 31 Aralık 2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %8,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %9,75 olarak tespit edilmiştir.Konu ile sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2017/1


Sirküler


Merkez Bankası Reeskont Faiz Oranı Ve Avans Faiz Oranı Tebliğ Edilmiştir

31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre 31 Aralık 2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %8,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %9,75 olarak tespit edilmiştir.Konu ile sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2017/1


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.