Vergi SirküleriGelir Vergisi Kanunu’na Göre 2017 Yılı Gelirlerine Uygulanacak İndirim Ve İstisna Tutarları Belirlenmiştir.

Maliye Bakanlığınca, 27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2017 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.Konu ile ilgili sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2016/37


Sirküler


Gelir Vergisi Kanunu’na Göre 2017 Yılı Gelirlerine Uygulanacak İndirim Ve İstisna Tutarları Belirlenmiştir.

Maliye Bakanlığınca, 27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2017 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.Konu ile ilgili sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2016/37


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.