Vergi SirküleriDahilde İşleme İzin Belgesi Sahibi Mükelleflerin İhraç Kaydıyla Teslimlerindeki Kdv İadesi Genişletilmiştir.

13 Aralık 2016 tarihli ve 29917 sayılı Resmi Gazete’de 8 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Konu ile ilgili sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2016/35


Sirküler


Dahilde İşleme İzin Belgesi Sahibi Mükelleflerin İhraç Kaydıyla Teslimlerindeki Kdv İadesi Genişletilmiştir.

13 Aralık 2016 tarihli ve 29917 sayılı Resmi Gazete’de 8 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Konu ile ilgili sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2016/35


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.