Vergi Sirküleri6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar

26 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6736 sayılı Kanun kapsamına giren kesinleşmiş alacaklar ile kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru süreleri 25 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır. Konuya ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2016/26


Sirküler


6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar

26 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6736 sayılı Kanun kapsamına giren kesinleşmiş alacaklar ile kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru süreleri 25 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır. Konuya ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2016/26


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.