Vergi SirküleriDamga Vergisi Uygulamasında Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı

29 Eylül 2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 60 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile yapılan değişiklere ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Konuya ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2016/18


Sirküler


Damga Vergisi Uygulamasında Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı

29 Eylül 2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 60 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile yapılan değişiklere ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Konuya ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2016/18


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.