Vergi SirküleriKesin Mizan Verme Zorunluluğu Kaldırıldı.

27.07.2016 tarih ve 29783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 472 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ile 403 sıra numaralı VUK Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmış olup, konuya ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2016/11


Sirküler


Kesin Mizan Verme Zorunluluğu Kaldırıldı.

27.07.2016 tarih ve 29783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 472 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ile 403 sıra numaralı VUK Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmış olup, konuya ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2016/11


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.