Vergi SirküleriKDV Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

6 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile KDV Uygulama Tebliği’nde yapılan değişikliklere ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2016/9


Sirküler


KDV Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

6 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile KDV Uygulama Tebliği’nde yapılan değişikliklere ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2016/9


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.