Vergi SirküleriYeni Makine Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği Tebliğ Yayımlandı.

Sanayi sicil belgesine haiz sanayi işletmelerince, münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan kredilere uygulanan %5 banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), 6655 sayılı Kanun ile BSMV istisnası kapsamına alınmıştı.

29 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 90 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği ile istisna kapsamında kredi kullanılarak alınabilecek makine ve teçhizatın belirlenmesi, istisnanın uygulaması ve istisna şartlarının ihlali durumlarına ilişkin açıklamalar yapılmış olup, konuya ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2016/8


Sirküler


Yeni Makine Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği Tebliğ Yayımlandı.

Sanayi sicil belgesine haiz sanayi işletmelerince, münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan kredilere uygulanan %5 banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), 6655 sayılı Kanun ile BSMV istisnası kapsamına alınmıştı.

29 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 90 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği ile istisna kapsamında kredi kullanılarak alınabilecek makine ve teçhizatın belirlenmesi, istisnanın uygulaması ve istisna şartlarının ihlali durumlarına ilişkin açıklamalar yapılmış olup, konuya ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2016/8


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.