Vergi SirküleriKızılay Derneğine Ve Ya Kızılay Derneğince Yapılan Teslim Ve Hizmetlerde KDV İstisnasına İlişkin Açıklamalar Yayımlandı.

11 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5 seri numaralı Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği'nin (II/B) kısmının 9. bölümünden sonra gelmek üzere yeni bir bölüm eklenerek, Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin teslim ve hizmetlerinde istisna uygulamasının usul ve esaslar belirlenmiş olup, konuya ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2016/6


Sirküler


Kızılay Derneğine Ve Ya Kızılay Derneğince Yapılan Teslim Ve Hizmetlerde KDV İstisnasına İlişkin Açıklamalar Yayımlandı.

11 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5 seri numaralı Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği'nin (II/B) kısmının 9. bölümünden sonra gelmek üzere yeni bir bölüm eklenerek, Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin teslim ve hizmetlerinde istisna uygulamasının usul ve esaslar belirlenmiş olup, konuya ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2016/6


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.