Vergi SirküleriSanayi Sicil Belgesine Sahip Mükelleflerce Alınan Makine Ve Teçhizatın Finansmanında Kullanılan Kredilere Getirilen Bsmv İstisnası

1 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6655 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 29’uncu maddesine yeni bir bent (z bendi) eklenerek sanayi sicil belgesine sahip mükelleflerce alınan makine ve teçhizatın finansmanında kullanılan kredilere BSMV istinsası getirilmiş olup, konuya ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2016/1


Sirküler


Sanayi Sicil Belgesine Sahip Mükelleflerce Alınan Makine Ve Teçhizatın Finansmanında Kullanılan Kredilere Getirilen Bsmv İstisnası

1 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6655 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 29’uncu maddesine yeni bir bent (z bendi) eklenerek sanayi sicil belgesine sahip mükelleflerce alınan makine ve teçhizatın finansmanında kullanılan kredilere BSMV istinsası getirilmiş olup, konuya ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2016/1


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.