Vergi SirküleriSosyal Güvenlik Primine Esas Kazançların 2016 Yılı Alt ve Üst Sınırları

30.12.2015 tarih ve 2015/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı’nda işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin, 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 54,9 (ellidört dokuz) Türk Lirası olarak tespitine karar verilmiş olup, bu karar 31 Aralık 2015 Tarihli ve 29579 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Bu karar çerçevesinde hesaplanan, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas günlük ve aylık kazançların, 2016 yılının tamamında uygulanacak olan alt ve üst sınırlarına ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/41


Sirküler


Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazançların 2016 Yılı Alt ve Üst Sınırları

30.12.2015 tarih ve 2015/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı’nda işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin, 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 54,9 (ellidört dokuz) Türk Lirası olarak tespitine karar verilmiş olup, bu karar 31 Aralık 2015 Tarihli ve 29579 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Bu karar çerçevesinde hesaplanan, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas günlük ve aylık kazançların, 2016 yılının tamamında uygulanacak olan alt ve üst sınırlarına ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/41


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.