Vergi Sirküleriİktisadi Kıymetlerin Faydalı Ömürlerini ve Amortisman Oranlarını Belirleyen Listede Yapılan Değişiklikler

25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 458 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile amortismana tabi sabit kıymetlerin faydalı ömürlerini ve amortisman oranlarını belirleyen 333 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nin ekinde yer alan listede değişiklikler yapılmış olup, söz konusu değişikliklere ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/38


Sirküler


İktisadi Kıymetlerin Faydalı Ömürlerini ve Amortisman Oranlarını Belirleyen Listede Yapılan Değişiklikler

25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 458 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile amortismana tabi sabit kıymetlerin faydalı ömürlerini ve amortisman oranlarını belirleyen 333 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nin ekinde yer alan listede değişiklikler yapılmış olup, söz konusu değişikliklere ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/38


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.