Vergi SirküleriHava Yolu Şirketlerinin E-Bilet Uygulamasından Yararlanma Usul Ve Esasları Belirleyen VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 462 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri e-Biletleri muhatabına iletmeleri ile bu belgeleri muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, bu usul ve esasların açıklandığı Tebliğ'e ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/34


Sirküler


Hava Yolu Şirketlerinin E-Bilet Uygulamasından Yararlanma Usul Ve Esasları Belirleyen VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 462 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri e-Biletleri muhatabına iletmeleri ile bu belgeleri muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, bu usul ve esasların açıklandığı Tebliğ'e ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/34


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.