Vergi Sirküleriİndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2016 Yılında Uygulanacak İade Sınırı 20.600 TL Olarak Belirlendi.

25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" (Seri No: 4) ile  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2015 yılı için 19.500 TL” ibaresi “2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı, 2016 yılında 20.600 TL olarak uygulanacak olup konuya ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkte ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/33


Sirküler


İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2016 Yılında Uygulanacak İade Sınırı 20.600 TL Olarak Belirlendi.

25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" (Seri No: 4) ile  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2015 yılı için 19.500 TL” ibaresi “2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı, 2016 yılında 20.600 TL olarak uygulanacak olup konuya ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkte ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/33


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.