Vergi SirküleriE-Fatura Kapsamındaki Mükelleflerin, Mal Ihracında Da E-Fatura Düzenlemesini Öngören Hükmün Uygulaması 1 Yıl Ertelendi.

25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 461 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile   454 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması" başlıklı bölümünde değişiklik yapılarak, e-fatura kapsamındaki mükelleflerin, mal ihracında da e-fatura düzenlemesini öngören hükmün uygulaması 1 yıl ertelenmiş olup, konuya ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/31


Sirküler


E-Fatura Kapsamındaki Mükelleflerin, Mal Ihracında Da E-Fatura Düzenlemesini Öngören Hükmün Uygulaması 1 Yıl Ertelendi.

25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 461 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile   454 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması" başlıklı bölümünde değişiklik yapılarak, e-fatura kapsamındaki mükelleflerin, mal ihracında da e-fatura düzenlemesini öngören hükmün uygulaması 1 yıl ertelenmiş olup, konuya ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/31


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.