Vergi Sirküleri2016 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları Açıklandı.

25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 460 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile  Vergi Usul Kanunu’nun 352, 353, 355 ve Mükerrer 355’inci maddelerinde yer alıp 2015 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2015 yılı için %5,58 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadler açıklanmış olup, konuya ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/30


Sirküler


2016 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları Açıklandı.

25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 460 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile  Vergi Usul Kanunu’nun 352, 353, 355 ve Mükerrer 355’inci maddelerinde yer alıp 2015 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2015 yılı için %5,58 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadler açıklanmış olup, konuya ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/30


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.