Vergi SirküleriGelir Vergisi Kanunu Kapsamında 2016 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar Açıklandı.

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86’ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanunu’nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86’ncı maddelerinde yer alıp, 2015 yılında uygulanan had ve tutarların 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 457 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile 2015 yılı için %5,58 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2016 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar  25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 290 Seri Numaralı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği İle tespit edilmiş olup, konuya ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/27


Sirküler


Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında 2016 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar Açıklandı.

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86’ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanunu’nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86’ncı maddelerinde yer alıp, 2015 yılında uygulanan had ve tutarların 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 457 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile 2015 yılı için %5,58 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2016 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar  25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 290 Seri Numaralı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği İle tespit edilmiş olup, konuya ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/27


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.