Vergi SirküleriBazı mükellef gruplarına elektronik ticaret ve bazı ticari faaliyetlerine ilişkin olarak sürekli bilgi verme zorunluluğu ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükelleflere e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getiren VUK Tebliği Yayımlandı.

24 Aralık 2015 tarih ve  29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 464 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Tebliğde belirlenen mükellef gruplarına elektronik ticaret ve bazı ticari faaliyetlerine ilişkin olarak sürekli bilgi verme zorunluluğu ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükelleflere usul ve esasları 433 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile belirlenen e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiş olup, Tebliğ’e ilişkin açıklamaların yer aldığı sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 


Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/25


Sirküler


Bazı mükellef gruplarına elektronik ticaret ve bazı ticari faaliyetlerine ilişkin olarak sürekli bilgi verme zorunluluğu ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükelleflere e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getiren VUK Tebliği Yayımlandı.

24 Aralık 2015 tarih ve  29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 464 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Tebliğde belirlenen mükellef gruplarına elektronik ticaret ve bazı ticari faaliyetlerine ilişkin olarak sürekli bilgi verme zorunluluğu ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükelleflere usul ve esasları 433 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile belirlenen e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiş olup, Tebliğ’e ilişkin açıklamaların yer aldığı sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 


Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/25


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.