Vergi Sirküleri7.000 TL’yi Aşan Tahsilat Ve Ödemelerin Aracı Finansal Kurumlar Kanalıyla Yapılmasını Ve Bu Tahsilat Ve Ödemelerin Söz Konusu Kurumlarca Düzenlenen Belgeler İle Tevsik Edilmesini Zorunlu Hale Getiren Tebliğ Yayımlandı.

1 Ocak 2016’dan itibaren 7.000 TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu tahsilat ve ödemelerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunlu hale geliyor.

24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 459 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 01.01.2016 tarihinden itibaren 7.000 TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılmasına ilişkin esaslar belirlenmiş olup, Tebliğ’de yer alan düzenlemelerin açıklandığı sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/24


Sirküler


7.000 TL’yi Aşan Tahsilat Ve Ödemelerin Aracı Finansal Kurumlar Kanalıyla Yapılmasını Ve Bu Tahsilat Ve Ödemelerin Söz Konusu Kurumlarca Düzenlenen Belgeler İle Tevsik Edilmesini Zorunlu Hale Getiren Tebliğ Yayımlandı.

1 Ocak 2016’dan itibaren 7.000 TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu tahsilat ve ödemelerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunlu hale geliyor.

24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 459 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 01.01.2016 tarihinden itibaren 7.000 TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılmasına ilişkin esaslar belirlenmiş olup, Tebliğ’de yer alan düzenlemelerin açıklandığı sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/24


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.