Vergi SirküleriVergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te bazı değişikler yapan Yönetmelik yayımlandı.

Bilindiği üzere VUK’un 140’ncı maddesinde, vergi incelemesi yapanların inceleme sırasında uymaları gereken esaslar hüküm altına alınmış olup, maddenin sonunda vergi incelemelerinde uyulacak diğer usul ve esasların Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceğine hükmedilmiştir. 
 
Bu çerçevede çıkarılan Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (İnceleme Yönetmeliği) 31.10.2011 tarihinden itibaren yürürlükte olup, 6 Kasım 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (Yeni Yönetmelik) ile ilgili açıklamaların yer aldığı sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/23


Sirküler


Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te bazı değişikler yapan Yönetmelik yayımlandı.

Bilindiği üzere VUK’un 140’ncı maddesinde, vergi incelemesi yapanların inceleme sırasında uymaları gereken esaslar hüküm altına alınmış olup, maddenin sonunda vergi incelemelerinde uyulacak diğer usul ve esasların Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceğine hükmedilmiştir. 
 
Bu çerçevede çıkarılan Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (İnceleme Yönetmeliği) 31.10.2011 tarihinden itibaren yürürlükte olup, 6 Kasım 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (Yeni Yönetmelik) ile ilgili açıklamaların yer aldığı sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/23


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.