Vergi SirküleriElektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

27 Ağustos 2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 456 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile elektronik tebligat uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi olan elektronik tebligata ilişkin Tebliğ’de yer alan düzenlemelerin açıklandığı sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/22


Sirküler


Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

27 Ağustos 2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 456 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile elektronik tebligat uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi olan elektronik tebligata ilişkin Tebliğ’de yer alan düzenlemelerin açıklandığı sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/22


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.