Vergi SirküleriTürkiye’den Elde Edilen Serbest Meslek Kazançları Üzerinden Kesilen Vergilerin, Türkiye-Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Kapsamında İade Usulüne İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı.

15 Temmuz 2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğinde; Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin serbest meslek faaliyetleri nedeniyle Türkiye’den elde ettikleri gelirlerin, Türkiye’nin iç mevzuat hükümleri uyarınca kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmiş olması ve ödenen bu verginin Türkiye – Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına göre iadesinin gerekmesi durumunda,  iade uygulamasının usulü açıklanmış olup, konuyla ilgili sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/21
Vergi Sirküleri-2016/21


Sirküler


Türkiye’den Elde Edilen Serbest Meslek Kazançları Üzerinden Kesilen Vergilerin, Türkiye-Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Kapsamında İade Usulüne İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı.

15 Temmuz 2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğinde; Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin serbest meslek faaliyetleri nedeniyle Türkiye’den elde ettikleri gelirlerin, Türkiye’nin iç mevzuat hükümleri uyarınca kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmiş olması ve ödenen bu verginin Türkiye – Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına göre iadesinin gerekmesi durumunda,  iade uygulamasının usulü açıklanmış olup, konuyla ilgili sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/21
Vergi Sirküleri-2016/21


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.