Vergi SirküleriGeçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere İlişkin 449 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

10 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de, geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezalarına ilişkin 449 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği yayımlanmış olup, söz konusu Tebliğ'e ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/8


Sirküler


Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere İlişkin 449 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

10 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de, geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezalarına ilişkin 449 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği yayımlanmış olup, söz konusu Tebliğ'e ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/8


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.