Vergi SirküleriElektronik Fatura ve Elektronik Defter Uygulamasına İlişkin 448 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

4 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de, 14.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde değişiklik yapan 448 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği yayımlandı. 
 
Bilindiği üzere, 14Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 421 Sıra No.lu VUK  Genel Tebliği ile elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti. 
 
448 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği İle de 421 Sıra No.lu Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmış olup, söz konusu değişikliklerin yer aldığı sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/7


Sirküler


Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Uygulamasına İlişkin 448 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

4 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de, 14.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde değişiklik yapan 448 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği yayımlandı. 
 
Bilindiği üzere, 14Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 421 Sıra No.lu VUK  Genel Tebliği ile elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti. 
 
448 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği İle de 421 Sıra No.lu Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmış olup, söz konusu değişikliklerin yer aldığı sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/7


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.