Vergi SirküleriElektronik Fatura Uygulamasına İlişkin 447 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

4 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de, 05.03.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan elektronik fatura uygulamasına ilişkin 397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde değişiklik yapan 447 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği yayımlandı. 
 
Bilindiği üzere, 5 Mart 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 397 Sıra No.lu VUK  Genel Tebliği ile faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirtilmekteydi. 
 
447 Sıra No.lu Tebliğ ile de 397 Sıra No.lu Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmış olup, söz konusu değişikliklerin yer aldığı sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/6


Sirküler


Elektronik Fatura Uygulamasına İlişkin 447 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

4 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de, 05.03.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan elektronik fatura uygulamasına ilişkin 397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde değişiklik yapan 447 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği yayımlandı. 
 
Bilindiği üzere, 5 Mart 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 397 Sıra No.lu VUK  Genel Tebliği ile faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirtilmekteydi. 
 
447 Sıra No.lu Tebliğ ile de 397 Sıra No.lu Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmış olup, söz konusu değişikliklerin yer aldığı sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/6


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.