Vergi SirküleriSahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma/Düzenleme İncelemelerine İlişki Yönerge Yürürlüğe Girdi

Maliye Bakanı’nın 20.02.2015 tarihli oluru ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan “Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme ve Kullanmaya Yönelik İncelemelerde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” yürürlüğe girmiştir. 
 
Söz konusu Yönerge ile vergi incelemelerinde sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme/kullanma incelemelerinde birlik sağlanması hedeflenerek yapılan vergi incelemeleri sonrası düzenlenecek raporlarda yer alması gereken hususlara ilişkin usul ve esaslar belirtilmiş olup, söz konusu önergeye ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/1


Sirküler


Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma/Düzenleme İncelemelerine İlişki Yönerge Yürürlüğe Girdi

Maliye Bakanı’nın 20.02.2015 tarihli oluru ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan “Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme ve Kullanmaya Yönelik İncelemelerde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” yürürlüğe girmiştir. 
 
Söz konusu Yönerge ile vergi incelemelerinde sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme/kullanma incelemelerinde birlik sağlanması hedeflenerek yapılan vergi incelemeleri sonrası düzenlenecek raporlarda yer alması gereken hususlara ilişkin usul ve esaslar belirtilmiş olup, söz konusu önergeye ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Dökümanlar
Vergi Sirküleri-2015/1


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.