Mevcutlarda Amortisman Uygulaması

İşletmelerde bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan varlıkların maliyetlerinin tek dönemde giderleştirilmesi muhasebenin temel kavramlarından biri olan dönemsellik ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla, birden fazla yılda kullanılma özelliğine sahip varlıkların maliyetinin faydalanma süresi dikkate alınarak gider hesaplarına intikal ettirilmesi gerekmektedir. İktisadi kıymetin maliyetinin faydalı ömrüne göre yıllara bölünmesi amortisman mevzuunu teşkil eder. Amortisman ayırma işlemi ve işlemin yapılış şekli vergi matrahının tespitiyle doğrudan ilgili olup, konuyla ilgili hükümler Vergi Usul Kanunu’nun “Değerleme” başlıklı III. kitabının 3’üncü kısmında yer almaktadır. Hüseyin DİNÇER tarafından yazılan makalede amortismanlar konusu muhasebe kayıtlarının da yer aldığı örneklerle detaylı bir şekilde ele alınmış olup, söz konusu makaleye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Makale-Hüseyin DİNÇER


Mevcutlarda Amortisman Uygulaması

İşletmelerde bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan varlıkların maliyetlerinin tek dönemde giderleştirilmesi muhasebenin temel kavramlarından biri olan dönemsellik ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla, birden fazla yılda kullanılma özelliğine sahip varlıkların maliyetinin faydalanma süresi dikkate alınarak gider hesaplarına intikal ettirilmesi gerekmektedir. İktisadi kıymetin maliyetinin faydalı ömrüne göre yıllara bölünmesi amortisman mevzuunu teşkil eder. Amortisman ayırma işlemi ve işlemin yapılış şekli vergi matrahının tespitiyle doğrudan ilgili olup, konuyla ilgili hükümler Vergi Usul Kanunu’nun “Değerleme” başlıklı III. kitabının 3’üncü kısmında yer almaktadır. Hüseyin DİNÇER tarafından yazılan makalede amortismanlar konusu muhasebe kayıtlarının da yer aldığı örneklerle detaylı bir şekilde ele alınmış olup, söz konusu makaleye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Makale-Hüseyin DİNÇER


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.