Tecil-Terkin Sistemi Yerine ÖTV İadesi

09.10.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8/1’inci maddesinde yer alan ve Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların (I) sayılı listede yer almayan malların imalinde kullanılmasında uygulanan tecil-terkin sisteminden vazgeçilerek, bu işlemlerde tahakkuk eden verginin tamamının ödenmesi ve sonrasında iade edilmesi uygulamasına geçilmiştir. Hüseyin DİNÇER tarafından yazılan makalede eski uygulama olan tecil-terkin sistemi ile 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla getirilen yeni vergi iadesi sistemi ana hatlarıyla irdelenmiş olup, söz konusu makaleyey aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Makale-Hüseyin DİNÇER


Tecil-Terkin Sistemi Yerine ÖTV İadesi

09.10.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8/1’inci maddesinde yer alan ve Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların (I) sayılı listede yer almayan malların imalinde kullanılmasında uygulanan tecil-terkin sisteminden vazgeçilerek, bu işlemlerde tahakkuk eden verginin tamamının ödenmesi ve sonrasında iade edilmesi uygulamasına geçilmiştir. Hüseyin DİNÇER tarafından yazılan makalede eski uygulama olan tecil-terkin sistemi ile 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla getirilen yeni vergi iadesi sistemi ana hatlarıyla irdelenmiş olup, söz konusu makaleyey aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Makale-Hüseyin DİNÇER


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.