Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Zararlarının Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu

Gayrimenkul ve iştirak hissesi satış işlemlerinde ortaya çıkan kar’ın %75’i Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 5/1-e maddesi uyarınca kurumlar vergisinden istisnadır. Sözkonusu satış işleminden zarar doğması durumunda ilgili zararın kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı konusunda tartışma bulunmaktadır. Bir görüşe göre vergiden istisna olan bir faaliyetten doğan zararın kabul edilmesi mümkün değildir. Diğer görüşe göre ise gayrimenkul ve iştirak hissesi satış işlemi bir faaliyet değildir ve satış zararı da bir faaliyet zararı değildir. Gayrimenkul ve iştirak hissesi satışı sadece ticari bir alış veriş veya ticari bir işlemdir. Bu yönüyle normal ticari zarardan bir farkı bulunmamaktadır. İlgili satış zararının indirimini yasaklayan bir yasal düzenleme KVK’da bulunmadığı için zararın vergiye tabi kurum kazancından indirilmesi mümkündür. YMM Selman KOÇ tarafından yazılan makalede konu her iki yönüyle de analiz edilmiş olup, makaleye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Makale-Selman KOÇ


Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Zararlarının Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu

Gayrimenkul ve iştirak hissesi satış işlemlerinde ortaya çıkan kar’ın %75’i Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 5/1-e maddesi uyarınca kurumlar vergisinden istisnadır. Sözkonusu satış işleminden zarar doğması durumunda ilgili zararın kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı konusunda tartışma bulunmaktadır. Bir görüşe göre vergiden istisna olan bir faaliyetten doğan zararın kabul edilmesi mümkün değildir. Diğer görüşe göre ise gayrimenkul ve iştirak hissesi satış işlemi bir faaliyet değildir ve satış zararı da bir faaliyet zararı değildir. Gayrimenkul ve iştirak hissesi satışı sadece ticari bir alış veriş veya ticari bir işlemdir. Bu yönüyle normal ticari zarardan bir farkı bulunmamaktadır. İlgili satış zararının indirimini yasaklayan bir yasal düzenleme KVK’da bulunmadığı için zararın vergiye tabi kurum kazancından indirilmesi mümkündür. YMM Selman KOÇ tarafından yazılan makalede konu her iki yönüyle de analiz edilmiş olup, makaleye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Dökümanlar
Makale-Selman KOÇ


Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.